Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen az árajánlatkérő és a  feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

 

A VÁLLALKOZÁS ADATAI

 

Szolgáltató neve: Kónya Beáta e.v.
Szolgáltató székhelye: 5510 Dévaványa Damjanich utca 4.
Nyilvántartási száma: 51987134
Email címe: bea{kukac}pikrea.hu
NAIH szám: NAIH-139762/2018.

Az adatok kezelője Kónya Beáta e.v.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 

A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során:

  • a weboldalon a felhasználói élményt javító cookie-k révén
  • hírlevél feliratkozás során
  • az érdeklődők önkéntes árajánlatkérése során.

Az adatkezelés célja:

  • kapcsolattartás a felhasználóval, feliratkozóval, árajánlatkérővel
  • a felhasználói élmény biztosítása
  • az árajánlatkérők számára árajánlat küldése és szerződés előkészítése
  • a hírlevélre feliratkozóknak hírlevél küldése

 

Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés. A hírlevél feliratkozók és árajánlatkérők feliratkozásukkal és árajánlatkérésükkel hozzájárulnak a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz. Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg az árajánlatkérők és a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelésre és adatfeldolgozásra átadják. A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

 

A KEZELD ADATOK KÖRE

Cookie-k

 

A Pikrea.hu weboldal látogatása során minden új látogató tájékoztatást kap arról, hogy az oldal sütiket (cookie) használ, amelyek lehetővé teszik a magasabb felhasználói élmény biztosítását, emellett anonim látogatottsági statisztikák mérésére is alkalmas, amelyet szintén a felhasználói élmény javítása céljából használok. A Pikrea.hu weboldalom a Google Aanalytics sütiket helyez el az anonim látogatottsági statisztikák mérése céljából. A weboldal további sütiket is elhelyezhet, amelyek célja a biztonság és a felhasználó élmény javításának szolgáltatása.

 

A hírlevél

2018-ban elindult a Pikrea.hu hírlevele, és a hírlevelek kiküldéséhez szükségem van a feliratkozók email címére. A hírlevélre való feliratkozásnál  kötelező megadni a feliratkozó e-mail címét, azonban az email címen kívül más adatot nem szükséges megadni, és más adatot nem tárolok a hírlevél feliratkozókról. A hírlevélre és letölthető anyagokra való feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy további rendszeres értesítést kapjon a Pikrea.hu szolgáltatásairól és hírekről, blogbejegyzésekről az Instagram marketing témájában. Adatvédelmi nyilvántartási számom: 139762/2018. Kérdés esetén fordulj hozzám bizalommal a bea@pikrea.hu címen.

 

A feliratkozók email címét a hírlevél kiküldése céljából kérem, a címeket nem adom át harmadik félnek. A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges. A hírlevél adatbázisának feldolgozója a MailChimp üzemeltetője, a The Rocket Science Goup LLC, helye a http://mailchimp.com, az adatokat én kezelem és más nem ismeri meg. Az általam mint adatkezelő által kezelt személyes adat minden feliratkozónál csak és kizárólag az email cím. Az adatokat visszavonásig kezelem, ami a hírlevélről történő leiratkozás.

 

Ajánlatkérések

 

A Pikrea.hu oldalon részletezett szolgáltatásokról az érdeklődők a Kapcsolat menüpontban megadott email címen (bea@pikrea.hu) árajánlatot kérhetnek. Amennyiben az árajánlatkérők kapcsolatot kezdeményeznek és emailben felveszik velem a kapcsolatot, kapcsolatfelvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat  a szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez kezeljem. Ebben az esetben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötés előkészítéséhez szükséges. Az EU általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja az árajánlatkérőket, hogy ezen adatokat szükséges biztosítaniuk árajánlatkérésük során, mert ez az adatszolgáltatás a szerződés kötésének előfeltétele.

 

Az árajánlatkérések során megadott adatokat bizalmasan kezelem, és harmadik félnek nem adom ki.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A Google Analytics által létrehozott sütik időtartama 30 nap. A hírlevél kiküldéséhez szükséges adatkezelés visszavonásig tart, ami az emailek végén elérhető leiratkozással valósul meg. A felhasználó által megadott adatokat kérésre az adatkezelő 10 munkanapon belül törli, bejelentés Kónya Beáta részére a bea@pikrea.hu címen lehetséges.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Kónya Beáta megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.