Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen az árajánlatkérő és a  feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

Kónya Beáta (e.v.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Pikrea.hu adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://pikrea.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ címen. Kónya Beáta (e.v.)  fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdésed lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérlek, jelezd azt a bea@pikrea.hu címen.

Elkötelezett vagyok partnereim, ügyfeleim, olvasóim, követőim személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetem adatkezelési gyakorlatomat.

 

A VÁLLALKOZÁS ADATAI

 

Szolgáltató neve: Kónya Beáta e.v. és Kónya Zsolt (e.v.)
Szolgáltató székhelye: 5510 Dévaványa Damjanich utca 4.
Nyilvántartási száma: 51987134 és 53513142
Email cím: bea{kukac}pikrea.hu
NAIH szám: NAIH-139762/2018.

Az adatok kezelője Kónya Beáta e.v.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 

A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során:

  • a weboldalon a felhasználói élményt javító cookie-k révén
  • hírlevél feliratkozás során
  • az érdeklődők önkéntes árajánlatkérése során.

Az adatkezelés célja:

  • kapcsolattartás a felhasználóval, feliratkozóval, árajánlatkérővel
  • a felhasználói élmény biztosítása
  • az árajánlatkérők számára árajánlat küldése és szerződés előkészítése
  • a hírlevélre feliratkozóknak hírlevél küldése

 

Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés. A hírlevél feliratkozók és árajánlatkérők feliratkozásukkal és árajánlatkérésükkel hozzájárulnak a jelen adatvédelmi nyilatkozathoz. Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg az árajánlatkérők és a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelésre és adatfeldolgozásra átadják. A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

 

A KEZELD ADATOK KÖRE

Cookie-k

 

A Pikrea.hu weboldal látogatása során minden új látogató tájékoztatást kap arról, hogy az oldal sütiket (cookie) használ, amelyek lehetővé teszik a magasabb felhasználói élmény biztosítását, emellett anonim látogatottsági statisztikák mérésére is alkalmas, amelyet szintén a felhasználói élmény javítása céljából használok.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Pikrea.hu weboldalalom alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a Pikrea.hu weboldal látogatói hogyan használják a weboldalat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

A hírlevél

2018-ban elindult a Pikrea.hu hírlevele, és a hírlevelek kiküldéséhez szükségem van a feliratkozók email címére. A hírlevélre való feliratkozásnál  kötelező megadni a feliratkozó e-mail címét, azonban az email címen kívül más adatot nem kellmegadni, és más adatot nem tárolok a hírlevél feliratkozókról. A hírlevélre és letölthető anyagokra való feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy további rendszeres értesítést kapjon a Pikrea.hu szolgáltatásairól és hírekről, blogbejegyzésekről az Instagram marketing témájában. Adatvédelmi nyilvántartási számom: 139762/2018. Kérdés esetén fordulj hozzám bizalommal a bea@pikrea.hu címen.

 

A feliratkozók email címét a hírlevél kiküldése céljából kérem, a címeket nem adom át harmadik félnek. A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges. A hírlevél adatbázisának feldolgozója a MailChimp üzemeltetője, a The Rocket Science Goup LLC, helye a http://mailchimp.com, az adatokat én kezelem és más nem ismeri meg. Az általam mint adatkezelő által kezelt személyes adat minden feliratkozónál csak és kizárólag az email cím. Az adatokat visszavonásig kezelem, ami a hírlevélről történő leiratkozás.

 

Ajánlatkérések

 

A Pikrea.hu oldalon részletezett szolgáltatásokról az érdeklődők a Kapcsolat menüpontban megadott email címen (bea@pikrea.hu) árajánlatot kérhetnek. Amennyiben az árajánlatkérők kapcsolatot kezdeményeznek és emailben felveszik velem a kapcsolatot, kapcsolatfelvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat  a szerződés teljesítéséhez vagy előkészítéséhez kezeljem. Ebben az esetben az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötés előkészítéséhez szükséges. Az EU általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (2) bekezdésének e) pontja szerint jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja az árajánlatkérőket, hogy ezen adatokat szükséges biztosítaniuk árajánlatkérésük során, mert ez az adatszolgáltatás a szerződés kötésének előfeltétele.

 

Az árajánlatkérések során megadott adatokat bizalmasan kezelem, és harmadik félnek nem adom ki.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A Google Analytics által létrehozott sütik időtartama 30 nap. A hírlevél kiküldéséhez szükséges adatkezelés visszavonásig tart, ami az emailek végén elérhető leiratkozással valósul meg. A felhasználó által megadott adatokat kérésre az adatkezelő 10 munkanapon belül törli, bejelentés Kónya Beáta részére a bea@pikrea.hu címen lehetséges.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni. Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Kónya Beáta megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.