Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://pikrea.hu/ üzembentartója, Kónya Beáta e.v.  (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatások igénybevételére és a webáruház használatának módjára:

A szolgáltatások igénybevétele, valamint a honlapon történő regisztráció és a webáruházban történő vásárlás kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://pikrea.hu/aszf/.

 1. Szolgálatói adatok:
 • Kónya Beáta egyéni vállalkozó
 • Székhelye / levelezési címe: 5510 Dévaványa Damjanich u. 4.
 • E-mail cím: bea@pikrea.hu
 • Statisztikai számjel: 68605612-7311-231-04
 • Adószám: 68605612-1-24
 • Nyilvántartásba vevő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály
 • Tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt.
 • Tárhelyszolgáltatószékhelye:
  6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

 

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/szolgáltató.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, rendelés és fizetés menete

A szerződéskötésre minden esetben a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja az időpont-foglalási lehetőséget, illetve közzéteszi a workshopok, tréningek időpontjait.

II.1.Személyes tanácsadás

 • E-mail útján vagy egyéb, személyes úton történő megkeresés esetén, ügyfél a szolgáltató által megküldött, booked4.us felületen jogosult időpontot foglalni. Az időpontfoglalásról ügyfél 24 órán belül kap egy automatikus visszaigazolást, amely visszaigazolás mindkét fél részére létrehozza az ajánlati kötöttséget.
 • Hibás adatbevitel esetén ügyfél azt a bea@pikrea.hu e-mail címre jelezheti Szolgáltató részére. Hibás időpontfoglalás esetén, ügyfélnek az időpontfoglalást követő 24 órán belül van lehetősége azt jelezni Szolgáltatónak.
 • Szolgáltató – ügyfél kérésének megfelelően – javítja a hibásan felvitt adatot, az időpontot törli. Szolgálató nem ad új időpontot, azt ügyfél kell újrafoglalja a booked4.us felületen.
 • Ügyfél az időpont az azt megelőző legkésőbb 72. óráig térítésmentesen lemondhatja. 72 órán belüli lemondás esetén – ügyfél által bizonyítandó vis maior esetek kivételével- a teljes szolgáltatás díja megtérítendő szolgáltató részére, aki egy pótidőpontot ajánl fel ügyfél részre időpont-egyeztetési kötelezettség-mentesen. Szolgáltató ajánlati kötöttsége a póthatáridő tekintetében: annak megküldésétől számított 12 óra. Amennyiben azt ügyfél nem fogadja el, vagy arra 12 órán belül nem válaszol, a póthatáridő kötelesség-mentesen felszabadul a foglalás alól. A tanácsadás helyszíne a szerződés különös részét képezik, arról felek külön állapodnak meg.
 • A szerződés a tanácsadás megkezdésével jön létre.
 • A személyes tanácsadásadás árképzésére személyes megbeszélés alapján kerül sor és ez különleges szerződési feltételt képez.
 • Fizetni – szolgáltató által kiállított számla ellenében, az azon feltüntetettek szerint – a számla kiállításától számított 6 napos banki átutalással, vagy – felek egyetértése alapján – a konzultáció helyszínén készpénzzel lehet. A helyben történő fizetés esetén Szolgáltató a teljesítéstől számított legfeljebb 8 napon belül köteles kiállítani és megküldeni ügyfél részére a számlát.
 • 2. Online tanácsadás
  • A konzultáció „videochat” alkalmazásával történik, ez a konzultáció megkezdésének olyan technikai előfeltétele, mellyel mindkét félnek saját felelősségére rendelkeznie szükséges. Amennyiben ügyfél technikai feltételei nem megfelelőek, úgy a tanácsadást megtartottnak kell tekinteni, ügyfél nem jogosult a konzultációs díj visszatérítésére.
  • Az online tanácsadás további feltételeihez l. a II.1. pontban meghatározott feltételeket, beleértve a lemondásra vonatkozó szerződési feltételeket azzal, hogy a szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik.
  • A szerződés a tanácsadás megkezdésével jön létre, ezért, a Kormányrendelet 13. §-ában foglaltak alapján, Ügyfélnek a tanácsadás megkezdését megelőzően e-mail útján (bea@pikrea.hu e-mail címre) nyilatkoznia szükséges arra vonatkozóan, hogy kéri a szolgáltatás teljesítését a 14 napos elállási időszak szerinti határidő lejártát megelőzően.
  • Ügyfél, a szolgáltatás megkezdését követően indoklás mellőzésével felmondhatja a szolgáltatást, ugyanakkor, a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés k) pontja, valamint 26. § (1) bekezdése alapján meg kell fizetnie a Szolgáltató ésszerű költségeit, mely összeg nem lehet alacsonyabb, mint az óradíj szolgáltatással töltött arányos része.
  • A szolgáltatás egészének teljesítését követően Ügyfél a felmondási jogával nem élhet a továbbiakban.
 • 3. Workshopok
  • Szolgáltató a workshopokról hírlevélben, honlapján, illetve közösségi médiafelületein tájékoztatja az ügyfeleket, meghatározva a minimum és maximum létszámot, jelentkezési határidőt. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén az eseményt törölje, a már kifizetett díjakat teljes összegben történő visszautalása mellet. Egyéb díj megfizetésére szolgáltató nem kötelezhető.
  • Az ügyfél megadott felületen (Googleform) történő regisztrációját követően, szolgáltató kiállítja a szolgáltatás teljes összegét tartalmazó számlát, melyet a regisztrációkor megadott e-mail címre küld meg.
  • A szerződés a számla megküldésével jön létre.
  • Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést, ugyanakkor meg kell fizetnie a Szolgáltató ésszerű költségeit, mely összeg nem lehet alacsonyabb, mint a teljes szolgáltatáshozv viszonyított, szolgáltatással töltött idő arányos része.
  • .

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Amennyiben az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a bea@pikrea.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Szolgáltató – az ügyfél elállási jogának gyakorlása esetén – a teljes díjat visszautalja ügyfél bankszámlaszámára..

 • Szolgáltató döntése alapján – a fenti, jogszabály szerinti elálláson felül – további elállási jogot biztosít akként, hogy ügyfelek a workshopon történő részvételtől a workshop napját megelőző 7. nap 24. órájáig elállhatnak szolgáltató e-mail útján történő értesítésével, vagy a mellékelt elállási nyilatkozat kitöltésével. Ügyfelek részére a teljes díj – minden további időpontra vonatkozó felajánlás-mentesen – visszautalásra kerül.
 • Az elállásra jogosító idő leteltét követően szolgáltató a teljes díj megtartására jogosulttá válik.
 • Az összeget ügyfél banki átutalással egyenlítheti ki a számla kiállításától számított 6 napon belül.
 • 4. Online tréningek
  • Ügyfél a pikrea.hu/bolt online felületen kiválasztja a számára megfelelő tréninget és annak mennyiségét, majd a „Kosárba teszem” gombbal kosárba teszi.
  • A „Kosár” felületen az ügyfélnek lehetősége van a kosár tartalmát javítani, az frissíteni a mennyiség átírásával, vagy az egyes tételek törlésével a „x” gomb megnyomásával.
  • Kedvezményeket az egyedi, előzetesen kézhez vett kuponkód ezen felületen történő megadásával lehet érvényesíteni. A fel nem használt kuponkódot utólag nem lehetséges érvényesíteni.
  • Fizetni a „Tovább a fizetésre” gomb megnyomásával lehetséges banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  • A fizetést követő 48 órán belül ügyfél kézhez veszi szolgáltató által kiállított számlát, illetve a belépéshez szükséges kódot. A kódot a megküldéstől számított 180 napon belül lehet aktiválni.

Ügyfélnek a fizetési felületen van arra módja, hogy kifejezetten hozzájáruljon ahhoz, hogy szolgáltató  a szolgáltatást a 14 napos elállási idő lejárta előtt, a fizetést követő 2 napon belül megkezdje. A szolgáltatás egészének teljesítését követően ügyfél elveszti a szerződés felmondásának vagy a szerződéstől való elállás jogát. Amennyiben a hozzájárulás nem történik meg, ügyfél tudomásul veszi, hogy szolgáltató csak a 14 napos határidő lejártát követően tudja megkezdeni a szolgáltatást.

 • A szerződés a fizetés teljesítésével jön létre.
  • Az online tréning letöltésének feltétele az ügyfél részén a megfelelő technikai háttér, melynek hiánya miatti esetleges minőségi kifogások tekintetében szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Az elállási/felmondási határidő – amennyiben ügyfél nem járult hozzá a szolgáltatás előzetes megkezdéséhez – a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Amennyiben az ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a bea@pikrea.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

III. A fentiekben meghatározott eseteken kívül felek között a szolgáltatás nyújtására vagy adásvétel teljesítésére vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. határidőre nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;

Felek tudomásul veszik, hogy szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

IV.1 Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

IV.2 Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréning-információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

IV.3 Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának az egyoldalú módosítására, amennyiben azt 30 napon belül pótolja. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról szolgáltató köteles ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni. Amennyiben ügyfélnek a pótlásra kijelölt időpont nem megfelelő, szolgáltató köteles a részvételi díjat visszautalni ügyfélnek.

IV.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

IV.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

IV.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

IV.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

V. Az ügyfelek jogai és kötelességei

V.1 Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy árut jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

V.2. Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

V.3 Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

V.6. Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ezen feltétel megsértése esetén szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

 1. Szerzői jogok

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában. Az online tréninget letöltő, illetve workshopon résztvevő ügyfelek tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

VII. Felelősség kizárása

A honlap technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárjuk.

VIII. Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Név: Kónya Beáta

Cím: 5510 Dévaványa Damjanich u. 4.

Email: bea@pikrea.hu

Panaszügyintézés módja

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

A szóban közölt panaszt szogáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgálttó álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Önnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Tesület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Mellékletek:

 1. Adatkezelési tájékoztató: https://pikrea.hu/adatkezelesi tajekoztato
 2. Elállási nyilatkozatminta: lásd alább

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett: Kónya Beáta e.v.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítója: (ide a rendelésszámot kell beírni)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: bea@pikrea.hu