Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) a pikrea.hu weboldalon (továbbiakban “Weboldal”) a Kónya Beáta e.v. és Kónya Zsolt e.v. (továbbiakban “Szolgáltató”) által végzett szolgáltatásnyújtásra vonatkoznak, és a Szolgáltató, valamint a szolgáltatást vásárló ügyfelek (továbbiakban “Ügyfél”) közötti jogviszony részleteit határozzák meg.

 

A pikrea.hu weboldalon a Szolgáltató a Szolgáltatások menüpont alatt részletezett kommunikációs szolgáltatásokat, tanácsadást és workshopokat (Termékek) kínál Ügyfelei részére. A Szolgáltató a Termékekről szóló tájékoztatást a Weboldalon, illetve emailben történő árajánlatkérés során teszi elérhetővé. A Termékek megrendelése elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, és fizetési kötelezettséggel jár. A Termékek kizárólag elektronikus úton, e-mailben rendelhetők meg.
Minderre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A Megrendelő a szerződést a Szolgáltatóval, Kónya Beátával köti. A fizetési kötelezettség kizárólag banki átutalással teljesíthető.

 

Workshopok vásárlása esetén a szerződés tárgya az e-mailben megrendelt workshop, amelyet a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül visszaigazol. A szolgáltatás díjának sikeres banki átutalását követően az Ügyfél jogosult a szolgáltatást igénybe venni, amelynek módjáról a Szolgáltató a Weboldalon nyújt tájékoztatást (workshop helyszíne, időtartama, felépítése). A workshop dátuma előtt 7 naptári napon túli lemondás díjmentes, 7 naptári napon belül a megrendelt szolgáltatás díját sajnos nem áll módomban visszatéríteni.

 

Megrendelő személyes adatainak védelmében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. Tekintettel arra, hogy a termék, azaz a workshop tananyaga természetétől fogva nem szolgáltatható vissza, a fent hivatkozott Kormányrendelet 4. és 5. §-a szerinti elállási jog a Megrendelőt nem illeti meg (5. § c pont).

 

A Termékekre vonatkozó szerzői jogok:

 

Valamennyi Pikrea tudásanyag szerzői jogvédelem alatt áll, a jogok Kónya Beátát illetik. A tanácsadások, workshopok és tananyagaik a jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolhatók, sem elektronikus, sem mechanikus eljárással, ideértve a fénymásolást, számítógépes rögzítést is. A tanácsadások és workshopok felépítésére, a tematikák egészére szintén szerzői jog vonatkozik. Tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, azokat nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

 

A szolgáltató adatai:

 

Szolgáltató neve: Kónya Beáta e.v. és Kónya Zsolt e.v.
Szolgáltató székhelye: 5510 Dévaványa Damjanich utca 4.
Nyilvántartási szám: 51987134 és 53513142
Email cím: bea{kukac}pikrea.hu
NAIH szám: NAIH-139762/2018.